Anna Larsson

Energistrategi

Energifrågan är mer aktuell än på flera decennier och dominerar även samhällsdebatten. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning och potentialen för energieffektivisering är stor i både uppförande- och användningsskedet. Många aktörer tittar även på möjliga investeringar i förnybar elproduktion, batterilagring, effektstrategi och satsningar inom utbyggd laddinfrastruktur.

Vad vi kan stötta med:

  • Portföljanalys
  • Energimål, handlingsplan och uppföljning
  • Affärscase för investering i energiproduktion
  • Strategi & affärscase för laddinfrastruktur
  • Projektledning av pilotprojekt
  • Interim energicontroller/energistrateg