Magnus Pettersen

Driftskolan

Skräddarsydda utbildningar

Vi kan ge din personal en skräddarsydd utbildning för de system som de arbetar med eller kommer att arbeta med. Våra kursledare besitter förutom mycket goda teoretiska kunskaper, också en lång praktisk erfarenhet inom kraft-, värme och processindustrin. Detta gör att vi levererar en mycket bra koppling mellan teori och praktik.

Våra egna utbildningskompendier ligger till grund för utbildningarna inom kraft, värme och process som Driftskolan erbjuder. Med anpassade utbildningar ute hos våra kunder tar den praktiska delen ytterligare ett steg, då teoretiska exempel och övningsuppgifter kan utföras med den egna anläggningen som referens. Förutom ren utbildning ger detta också en kontroll av anläggningens och vissa mätinstruments prestanda, en kunskap och insikt som kan bli mycket lönsam.

Inför driftstart av en ny eller ombyggd anläggning är vi vana att utföra utbildningar både åt maskinleverantörer och slutkunder. Vi kan även bistå med upprättande av t.ex. nya instruktioner och rutiner för drift och underhåll.

Kontakta oss gärna om ni har specifika önskemål om utbildning inom energi, miljö och process.

Klicka här för att läsa mer om våra utbildningar.