Drift- och energioptimering

Med en energiutredning som underlag är drift- och energioptimering ett naturligt nästa steg i processen. Det är i denna fas som vi på Hifab hjälper våra kunder att driva igenom och projektleda de åtgärdsförslag som framkommit i energiutredningen. Vi har också erfarenhet av arbete inom olika entreprenader vilket gör att vi erbjuder gedigen kunskap om hur dessa arbeten ska ledas och hur kunden på ett enkelt sätt kan optimera sin anläggning.

För att erhålla en större besparing krävs det att kunden ser över sitt effektuttag och att fastigheten effektoptimeras samtidigt som den energioptimeras. Om fastigheten kan erhålla en lägre säkring så finns det stora besparingar att inhämta.

Effektoptimering är även intressant för de kunder som har eller ska installera solceller och/eller laddstationer för elbilar. Effektoptimering innebär att det går att lokalisera effekttopparna och aktivt arbeta för att sprida ut dessa och på så sätt säkra ner fastigheten.