Cirkulär Ekonomi

Inom cirkulär ekonomi står hållbarhet, återanvändande och återvinning i fokus.

I dagens och morgondagens samhälle är resurshushållning centralt i en långsiktigt relevant affärsmodell. Ett grundläggande inslag i den cirkulära ekonomin är industriell symbios – vilket är ett sätt för företag att samverka och hitta möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. En affärsutveckling som ger oanade möjligheter.

Hifab kan bidra med experthjälp och hjälper företag och kommuner att ställa om mot en cirkulär ekonomi genom metoden industriell symbios. Vi genomför även materialflödesanalyser för att identifiera och värdera möjliga resurser för att kunna se hur de kan användas effektivt och hur mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal.