Byggledning

Vi tar hand om byggledning, antingen som enskilt uppdrag eller i anslutning till ett projektledningsuppdrag.

Som byggledare finns vi på plats för att samordna den kritiska produktionsfasen. Vi följer kontinuerligt upp kvalitetsplaner, ekonomi och tider, samt säkerställer att dokumentationen sköts korrekt under byggtiden.

Våra byggledare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera allt från mindre projekt till väldigt stora och komplexa projekt.