Per Kaijser

Affärsutveckling

I en föränderlig värld behöver affärsmodeller kontinuerligt omprövas och förnyas. Ökade krav på flexibilitet och hybridarbete från hyresgäster samt ökade krav på riskhantering och grön finansiering från ägare är exempel på förändringsdrivare inom fastighetsbranschen. Även en försämrad konjunktur med stigande räntor och ökade kapitaltäckningskrav innebär både risker och möjligheter.

Vad vi kan stötta med:

  • Omvärldsbevakning
  • Marknadsanalys och go-to-market
  • Scenariomodellering
  • Markanskaffning
  • Förvärvsstrategi
  • Partnerstrategi
  • Innovation och nya kundkoncept
  • Strategi och plan för grön finansiering
  • Finansiella analyser