Magnus Pettersen

Statusbedömningar, optimeringar, intrimningar

En kraftanläggning är en stor investering och för att kunden ska få ut det mesta möjliga av den kan vi tillsammans analysera, besiktiga och göra en statusbedömning. På så sätt kommer vi fram till vilka åtgärder som krävs för att maximera effektiviteten till mista möjliga kostnad. Självklart kan vi medverka senare i kedjan när de åtgärderna vi förslår ska implementeras.

I kombination med vår övriga verksamhet kan vi även åta oss att medverka till att föreslagna åtgärder realiseras.

Exempel på anläggningar vi arbetar med:

  • Fastbränslepannor
  • Oljepannor
  • Vatten- och ånga
  • Bränsle- och askhantering
  • Rökgassystem