Viltstängsel längst järnvägen i Västernorrland

Hifab är byggledare när Trafikverket bygger viltstängsel längst stambanan i Västernorrland samt Väster/Norrbotten.

Viltpåkörningar på järnväg har blivit allt fler under de senaste 10 åren och påkörningarna medför allt oftare betydande trafikstörningar, med förseningar för både resenärer och gods samt omfattande reparationskostnader på de inblandade tågseten. Som en del i ett förebyggande arbete sätter nu Trafikverket upp viltstängsel längst de mest olycksdrabbade områdena. Hifabs uppdrag innebär att leda och kontrollera entreprenörerna i byggnationen av stängslet samt att informera projektets intressenter.