Utveckling av klimattålig infrastruktur, Bangladesh

CCRIP är ett unikt projekt för att utveckla modeller och principer för projektering, byggande och underhåll av klimattålig infrastruktur i Bangladesh. Bangladesh är befolkningstätt och utsatt för ett påfrestande klimat redan innan de stora klimatförändringarna på senare tid. För en långsiktig överlevnad är det viktigt att större investeringar, exempelvis inom infrastruktur, förbereds på ett sätt så att den kan stå emot ännu mer regn, högre nivåer på översvämningar och längre perioder av både torka och översvämning.

  • Finansiär: Samfinansieras av asiatiska utvecklingsbanken, FN organet internationella jordbruksutvecklingsfonden samt tyska utvecklingsbanken via fonden för strategiska klimatförändringar.