Ström till 6000 hushåll i Mocambique

I de centrala delarna av Mocambiques kustområden jobbar Hifab med elektrifiering av landsbygden. Mindre befintliga kraft­nät kopplas till det nationella nätet, vilket innebär utökad och mer tillförlitlig strömför­sörjning för de boende i området. Även den lokala industrin och turistnäringen påverkas i positiv riktning. Därmed bidrar vi till bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling och högre levnadsstandard.

Målsättningen med projektet är att ge elektricitet åt 6000 hushåll på landsbygden. I första fasen har Hifab bland annat utfört en studie på miljö- och socioekonomiska påverkningar och gett bistånd till kunden i entreprenörsförhandlingar. I  fas två har Hifab till uppgift att övervaka och rapportera entreprenörskontraktet.

  • Plats Mocambique
  • Uppdragsgivare Electricidade de Moçambique E.P
  • Prjojekttid 2017 - pågående
  • Kompetenser Internationell,
  • Kontaktperson Kent Strand, Kent.Strand@hifab.fi, ,