Spårvagnar i Addis Ababa, Etiopien

Addis Ababas Light Rail Transit Railway projekt är ett nytt och viktigt inslag i Addis Ababas stadsbild. Addis, Etiopiens huvudstad, även känt som ”Afrikas huvudstad”, är i behov av moderna och effektiva transportsystem. Termen ”Light Rail Transit” syftar till ett relativt billigt järnvägssystem separerat från andra transportslag. Projektet är ett så kallat turn-key projekt och har genomförts under en tidsperiod av ca 6 år. Total längd är 34 km, uppdelat på en nord-sydlig linje på 17 km och en öst-västlig linje på 17 km. Systemet har en kapacitet av 15 000 passagerare per timme och riktning, och en maxhastighet av 80 km/timme. Banans sträckning går under jord, i marknivå och på ett flertal stora broar.

Hifabs uppdrag innefattar projektledning, granskning av projektering, byggledning och kontraktsadministration. Hifab är i uppdraget samarbetspartner med Sweroad.