Spårväg Lund C – ESS

Lund växer och för att kunna möta infrastrukturbehovet i Brunnshög, och det så kallade. kunskapsstråket, mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS, planerar man nu för en spårvagnslinje. Sträckan består av ca 5 , 5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser.

Lunds kommun driver projektet i en samverkansentreprenad tillsammans med Skanska. Hifab medverkar som beställarens byggtekniska stöd i projekteringsfasen och ansvarar för byggledning markarbeten.

Illustration: Lunds kommun och Metro arkitekter