Solpaneler på Stuguns kyrka

Går det att kombinera framtidens teknik och energiframställning med skyddade kulturmiljöer? Svaret har länge varit blankt nej men med Håsjö pastorat i spetsen öppnas nu för en ny diskussion. Församlingar runt om i landet önskar minska energikostnaderna för sina fastighetsarsenaler och att framställa el från sol är ett effektivt sätt att göra detta. Lägg där till att de flesta kyrkobyggnader har stora takfall åt söder så blir alternativet än mer attraktivt. Håsjö pastorat har nu fått tillstånd av Länsstyrelsen i Jämtlands län att placera solpaneler på Stuguns kyrkas södra takfall.

Förundersökningen och underlaget inför ansökan framställdes av medarbetare på Hifab. Hifab samordnar och håller ihop projektering och montering av solpaneler i uppdrag som projekt- och projekteringsledare.

  • Plats Ragunda Kommun
  • Uppdrag Projektledning, projektering
  • Uppdragsgivare Håsjö pastorat
  • Prjojekttid 2016-2019
  • Kompetenser Kulturmiljö,