Nordingrå kyrkoruin

Nordingrå kyrkoruin är belägen centralt vid vackra Höga Kusten. Ruinen härstammar från 1200-talet och är ovanlig för sin storlek. Förklaringen ligger i att Nordingrå kyrka under 1300-talet var prostkyrka. När nya kyrkan byggdes föll ruinen i glömska men grävdes fram i början av 1900-talet. Nyligen har ruinen genomgått en grundlig restaurering. Efter restaureringen har Nordingrå kyrkoruin tillgängliggjorts genom en estetisk och tilltalande ljussättning. Ljussättningen skapar en berättelse och tidsresa med upplysta ansikten hämtade från det gamla belgiska altarskåpet. Konstnärernas lek med kontrasterna mellan kyrkorummets grå och tunga murar och det gyllene altarskåpets figurer har skapat en spännande och intresseväckande kulturmiljö.

Medarbetare på Hifab bidrog med projektering och tillståndsunderlaget inför restaureringen samt fungerade som projektledare med antikvarisk kompetens under arbetet med restaurering och ljussättning.

Ljussättning som skapar en berättelse och en tidsresa.

  • Plats Nordingrå Kramfors Kommun
  • Uppdrag Projektledning, projektering, antikvarisk kompetens
  • Uppdragsgivare Nordingrå församling
  • Prjojekttid 2016-2018
  • Kompetenser Kulturmiljö,