Modernisering av nationellt vägnät, Bangladesh

Bangladesh har de senaste årtiondena haft en kraftig befolkningstillväxt och idag är det ett av världens mest tätbefolkade länder. Fattigdomen är utbredd men regeringen har satt ett kraftfullt tillväxtmål att bli ett högre medelinkomstland år 2021. Hifab är i högsta grad med och hjälper till, och är för närvarande anlitade i fem stora uppdrag i landet. Hifab leder detta stora infrastrukturprojekt som innebär att förbättra och uppdatera 600 km av det nationella vägnätet till högre transportkapacitet och för säkrare transporter.