Medicinteknisk utrustning till NKS

Hifab har haft uppdraget att säkerställa transporten, inlyft samt installation av multiplace tryckkammaren HBO= hyperbar oxygen på NKS. Multiplace är en tryckkammare som möjliggör att man kan behandla fler patienter samtidigt, totalt finns det nu två sådana i Sverige, båda är placerade på NKS. Tryckkammaren används för behandling av IVA-patienter vid exempelvis dykarsjuka, kolmonoxid- och brandröksförgiftningar samt svåra infektioner. Tryckkammaren, som har en totalvikt på 75 ton, tillverkades och transporterades med specialtransport från Tyskland och lyftes in på plats med en 500 tons kran.

Hifabs uppdrag: Projektledarstöd för tryckkammare, säkerställa installation, driftsättning och CE-märkning.