Mattmar kyrka

Mattmars kyrka är i grunden en salskyrka i sten som fick sin nuvarande utformning efter ombyggnader under 1700- och 1800-talen. En kyrka på platsen fanns dock redan 1314. Kyrkans långhustak är ombyggt 1825 i sin helhet. Takstolar och rotning är från denna tid, liksom de spånbeklädda taken. Spånen på kyrkan som även kallas kyrkspån eller stavspån är i stora delar intakt från 1825, vilket gör taket unikt och kan var ett av de äldsta spåntaken i Sverige som fortfarande tjänar som taklag.  Det södra takfallet är dock spånen kraftigt vittrade av solen och behöver bytas ut.

Medarbetare på Hifab har varit delaktig i ett pilotprojekt tillsammans antikvarie och timmerman med syfte att få fram samma kvalité på spån som ska bytas ut. Projektet med omläggning av södra takfallet  kommer att löpa fram till 2020 och Hifab kommer att medverka som projektledare och projektör.

Restaurering av det spånbeklädda taken.

  • Plats Åre Kommun
  • Uppdrag Projektledning och projektering
  • Uppdragsgivare Åre pastorat
  • Prjojekttid 2015-2020
  • Kompetenser Kulturmiljö,