Landsbygdselektrifiering, Tanzania

Hifabs finska dotterföretag Hifab Oy leder ett 5-årigt projekt i Tanzania som syftar till att elektrifiera 91 byar i de centrala delarna av landet. Ett delmål med projektet är att genomföra en förstudie för att se över förutsättningarna för att elektrifiera ytterligare 51 byar. Hifab ansvariga är projekt- och byggledare för de arbeten som utförs samt genomför förstudien för den fortsatta elektrifieringen i området.

Elektrifiering av 91 byar i området från Iringa via Dodoma och Singida till Shinyanga i centrala delarna av Tanzania.

  • Plats Tanzania
  • Uppdrag Förstudie, projektledning och byggledning
  • Uppdragsgivare Rural Energy Agency (REA), Tanzania
  • Prjojekttid 2014-2019
  • Kompetenser Internationell,
  • Kontaktperson Kent Strand, Kent.Strand@hifab.fi, ,