Kraftförsörjning i Uganda

Hifab Oy leder ett 9-årigt projekt i Uganda som syftar till att förstärka det nationella stamnätet.

Uganda har investerat kraftigt i sin egen energiproduktion de senaste åren och med ökad elproduktion måste även stamnätet utvecklas och förnyas. I projektet byggs två större kraftledningslinjer och ett antal transformator- och kopplingsstationer. Kraftledningarna kommer att sträcka sig över 400 km.

  • Plats Uganda
  • Uppdrag Framställning av entreprenörsupphandlingsdokument, projektledning och byggledning
  • Uppdragsgivare Uganda Electricity Transmission Company Ltd.
  • Prjojekttid 2010-2019
  • Kompetenser Internationell,
  • Kontaktperson Kent Strand, Kent.Strand@hifab.fi, ,