Hifabs erbjudande inom sopförbränningsteknik växer

Hifab har genom DU-Teknik ett sedan länge starkt erbjudande inom sopförbränningsteknik, ett teknikområde som Sverige och Norden är bäst i världen på. Sopförbränning blir nu en alltmer intressant lösning för länder i både Afrika och Asien, inte minst för att få till en hållbar lösning på sina avfallsproblem och för att tackla sina klimatutmaningar.

I slutet av 2021 har Hifab International tillsammans med DU-Teknik och IVL Svenska Miljöinstitutet stöttat bolaget NLS Waste Management Ltd i Uganda med en tidig förstudie för en ny anläggning i Kampala. NLS är ett lokalt bolag som är verksamma inom sophantering och som bland annat tar hand om sjukhusavfall och elektroniskt avfall. Tillsammans med Hifab och IVL har bolaget granskat affärsmöjligheterna för att bygga en helt ny sopförbränningsanläggning. Hifab och IVL har dragit slutsatsen att det finns goda möjligheter för projektet att genomföras – det skulle lösa flera miljö- och klimatproblem, det skulle generera energi och skapa arbetstillfällen och utredningen bedömer projektet som rimligt ur ett investeringsperspektiv. Hifab hjälper nu NLS att hitta finansiering för att gå vidare med projektet där nästa steg är en större och mer omfattande förstudie.