Hifab stöttar Region Västerbotten

Region Västerbotten äger och förvaltar flertalet byggnader runt om i Västerbotten. Hifab har fått i uppdrag att leda projektet med att flytta mödravårdscentralen i Skellefteå till nya lokaler då deras nuvarande lokaler har sjuka hus-problematik. Hifab är projektledare från projekteringens start och fram till att verksamheten flyttar in i sina nyrenoverade lokaler. En del av en befintlig byggnad renoveras för att uppfylla verksamhetens krav och önskemål, men även för att uppfylla dagens krav på installationer och ytskikt.