Hållbar utbyggnad av städer och landsbygd, Bangladesh

Hifab leder ett stort infrastrukturprojekt i norra Bangladesh, finansierat av den japanska myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete – JICA. Projektet omfattar 14 distrikt och 18 kommuner med en total projektbudget på ca 330 MUSD. Huvuddelen av investeringarna går till uppgradering och upprustning av vägar, bro- och kulvertbyggen, stadsplanering, mindre hamnar och bryggor, vattenförsörjning och avlopp. Projektet innehåller även sophantering, buss- och lastbilsterminaler, byggande av gatubelysning, anläggning av parkeringsplatser och har även som uttalat mål att generera arbetstillfällen för kvinnor.

Hifab med partners har ett team på 80 experter som ansvarar för planering, projektering, upphandling och bygg- och projektledning av insatserna. I uppdraget ingår även kapacitetsutveckling, samt teknisk och finansiell rapportering till både kund och finansiär.