Expertstöd kring industriell symbios

Cirkulär ekonomi handlar om att se avfall som en resurs. Hifab har stöttat Sotenäs kommun med experthjälp inom området cirkulär ekonomi. Kommunen har som målsättning att ställa om mot en cirkulär ekonomi genom metoden industriell symbios (att avfall från en aktör blir en resurs för en annan). Sotenäs kommun har genom arbetet kunnat stärka sitt näringsliv, skapat nya arbetstillfällen och miljönytta.

Läs mer om Sotenäs symbiosarbete.

Symbioskarta som förklarar Sotenäs kretslopp

 

  • Plats Sotenäs
  • Uppdrag Expertstöd inom cirkulär ekonomi
  • Uppdragsgivare Sotenäs kommun
  • Prjojekttid Förstudie &, utvecklingsprojekt 2013-2017, expertstöd 2017 - pågående
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,