Det här utmärker oss

Vår vision

Hifab leder byggandet av morgondagens hållbara samhälle.

Värdegrund

Värdegrunden är vår kompass som leder oss genom vårt dagliga arbete.

  • Samverkan. Vårt arbete är viktigt och vi samarbetar för att lösa problem, dela vår kunskap och återanvända smarta lösningar. Tillsammans är vi starkare.
  • Engagemang. Vi är lyhörda och förstår kundernas önskemål och förväntningar. Vi känner stolthet över våra kollegor, vårt företag och det vi levererar. Vi bidrar aktivt till våra kunders framgång.
  • Affärsmässighet. Vi är öppna och pålitliga i våra relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners. Vi värderar våra leveranser. Vi siktar framåt och intar en ledande position på våra marknader.

Erbjudande

Vi erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi leder projekt och processer mot uppsatta mål och bidrar aktivt till våra kunders framgång.

Ett långsiktigt Hifab

Vår ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av det hållbara samhället. Vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom att bedriva verksamheten ansvarsfullt. På Hifab ansvarar alla medarbetare för sina egna affärsrelationer och för att följa lagar, frivilliga överenskommelser och vår egen uppförandekod.