Kvalitet i fokus

Kvalitetssäkrat arbetssätt

Hifab är sedan maj 1996 certifierade i enlighet med ISO 9001 och sedan januari 2001 certifierat enligt ISO 14001. Vi har ett integrerat verksamhetssystem, tillgängligt för alla medarbetare, som omfattar både kvalitet och miljö. Vårt verksamhetssystem omfattar även kraven i AFS 2001:01 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt verksamhetssystem innehåller de rutiner som fastställer hur vi arbetar i våra uppdrag samt de hjälpmedel som bör användas. Alla våra konsulter arbetar i en IT-miljö  som underlättar arbetet och medverkar till att det är lätt att göra rätt.