Rikstäckande organisation

Vår organisation bygger på huvudprinciperna om att skapa närhet till våra kunder och att ge de bästa förutsättningarna för våra medarbetares utveckling. Vi tror att framgång bygger på en kombination av företagets samlade erfarenheter och lokal marknadskännedom. Verksamheten bedrivs därför decentraliserat, med gemensamma processer och system.

Vi har 12 kontor över hela Sverige, organiserade i tre marknadsområden. Vi här även två internationella kontor; i Bangladesh och Finland. Alla har tillgång till koncerngemensamma funktioner som ekonomi, HR, kvalitet/miljö och kommunikation. Den övergripande organisationen förstärks också av marknads- och kompetensnätverk.