dec 18, 2020

Nytt uppdrag till Hifab i Bangladesh

Hifab har fått ett uppdrag av en ny kund i Bangladesh, Bangladesh Power Development Board, som är en statlig organisation ansvarig för planering och utveckling av landets energiförsörjning. Projektet är självfinansierat och inkluderar framtagning av handlingar och implementering av ett SCADA-system. SCADA* är ett övervakningssystem av elnätet och ger förbättrad optimering och styrning.

Hifabs uppdrag är projektledning, projektering samt byggledning av det nya SCADA-systemet. Systemet ska omfatta distribution av el i fyra städer i Bangladesh. Hifab Oy genomför projektet tillsammans med Hifab International AB samt lokala DevConsultants Limited. Arbetet förväntas starta redan i början av januari 2021.

Hifabs representanter Nathalie Tranefeldt och Mazed Islam (stående) skriver under det 400-sidiga kontraktet tillsammans med DevConsultants Ltd VD Anisur Rahman.

Kent Strand är VD på Hifab Oy och ansvarig projektledare:

– Försäljningsprocessen i dessa projekt är ofta långvariga. Jag är mycket glad över att äntligen ha kommit i mål efter 1,5 års hårt offertarbete och att vi kan påbörja projektet inom kort. Det här är det tredje större elektrifieringsprojektet för Hifab i Bangladesh på kort tid, vilket visar att kunderna fortfarande uppskattar kvalitet då våra offerter oftast inte har lägsta pris i jämförelse med konkurrenterna. Det visar också att de olika internationella bolagen inom Hifab samarbetar väl och framgångsrikt tillsammans.

Kent Strand passar på att rikta ett stort tack till alla kollegor på Hifab-kontoret i Dhaka som har hanterat de praktiska detaljerna.

* SCADA = Supervisory, Control and Data Acquisition

Projektet i sin helhet heter: Preparation of Detailed Design and Implementation Supervision of SCADA Systems

  • Publiceratdec 18, 2020