feb 17, 2021

Ny marknadsområdeschef med tillväxt i fokus

Jonas Thimberg är Hifabs nya marknadsområdeschef Syd. Han kliver in i företaget precis när en ny långsiktig strategi lanseras och hans erfarenhet inom företagstillväxt kommer väl till pass på Hifabs resa framåt.

– Jag har tidigare varit ansvarig för flera verksamheter där tillväxt har legat i fokus. Min filosofi är relativt enkel; i grund och botten måste alla känna att de kan vara med och påverka, känna samhörighet, vara sedda och hörda samt se samma målbild.

– Du förväntas bidra med kunskap, oavsett om du är gammal eller ung och du behöver ge din energi in till företaget. Då blir alla en kugge i ett stort hjul vilket i sin tur genererar en verksamhet med engagerade och nyfikna medarbetare som arbetar framåtriktat och lösningsorienterat. Det är ett gott recept för att lyckas med tillväxt.

Jonas anser att ledarskapet är centralt i en tillväxtresa. Och medansvariga medarbetare.

– I mitt ledarskap tycker jag det är viktigt att vara professionell, att visa respekt men även kunna vara kravställare. Det gäller att agera som en ledare oavsett om du är chef för en grupp individer eller projektledare i ett projekt. Du som individ tar på dig ledarrollen för den specifika uppgiften och då skapas medansvariga medarbetare.

Med lång branscherfarenhet vet han vad han pratar om. Jonas har bland annat jobbat 18 år på Rejlers i olika roller så som regionchef, divisionschef, vice VD och VD.

– Jag brukar säga att eftersom jag har varit ledare i drygt 20 år under många konjunkturcykler så har jag varit med om det mesta. En framgångsfaktor för att lyckas med god tillväxt är att få hela affärsflödet att hänga ihop genom insiktsfull kundutveckling, rätt behovsanpassat erbjudande samt effektivt sälj och professionell leverans.

Som ny marknadsområdeschef för Syd – hur ser dina planer ut den närmaste tiden?

– Sakta men säkert börjar jag få grepp om marknadsområdet som inkluderar Göteborg och Malmö. Här finns det medarbetare med energi och vilja att utveckla verksamheten tillsammans.

–  Mest aktuellt just nu är att lära känna medarbetarna, öka kundnärvaron samt se över hur vi tillsammans ska bryta ner strategiplanen på vårt marknadsområde till våra avdelningar och medarbetare. Hifabs strategi sträcker sig fyra år framåt i tiden och ger mig ett bra ramverk att arbeta utifrån. Vår plan har stretchade målsättningar vilket gör att vi behöver ta rejäla kliv och jag är glad att jag får vara med på resan framåt och påverka.

Jonas berättar att han som ny chef gärna vill vara med och bidra till att sätta Hifab på kartan i ännu större utsträckning än tidigare.

– Givetvis är det tillväxt vi har i sikte men i första hand handlar det om att bidra till ökad kommunikation och marknadsnärvaro. Och sen måste jag få tillägga: vi ska ju ha roligt på jobbet! Den sociala aspekten är viktig för mig och jag vill att mina medarbetare ska må bra och trivas tillsammans.

  • Publiceratfeb 17, 2021