Student

Vi växer ständigt och söker alltid nya förmågor. Varje år anställer vi ett antal nyutexaminerade ingenjörer som bidrar med nya infallsvinklar, ett stort driv och engagemang. Vårt mål är att skapa en bättre framtid oavsett vilken typ av projekt vi står i spetsen för. Vi är rikstäckande i Sverige och jobbar även internationellt med kommersiella och biståndsfinansierade projekt. Innan du är klar med dina studier kan vi på Hifab i viss utsträckning erbjuda både examensarbete och praktik. Hos oss får du en bra start på karriären!

Examensarbete

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss så välkomnar vi dina idéer och förslag på ämnen du vill behandla. Motivera hur du tror att det kan passa vår verksamhet.

Praktik

Det finns ett stort intresse för att praktisera hos oss vilket är väldigt roligt. Vi erbjuder praktikplatser vid behov och när det finns tillgängliga handledare. Det bästa du kan göra är att kontakta avdelningschefen som jobbar på den specifika avdelningen du är intresserad av. Alla våra avdelningschefer hittar du under respektive kontor här: www.hifab.se/kontakt