Vår omvärld är under ständig förändring. Städer byter skepnad och fastigheter tar ny form när urbanisering, digitalisering och ett ökat fokus på hållbarhet händer i praktiken. På Hifab är vi med och leder utvecklingen som oberoende rådgivare och projektledare.

Vi sätter stort värde i vår roll som stolta konsulter med hög specialisering och unik erfarenhet som tar sig an både utmaningar och möjligheter. Vårt uppdrag är att skapa värde i våra kunders projekt men vi har också ett stort ansvar att lära och utmana varandra för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Alla projekt är unika men vi har lärt oss att det finns några gemensamma nämnare som kännetecknar projekt som är kul, utvecklande och framgångsrika. Nämnare som vi jobbar med som en del av vår kultur:

Helhetsperspektiv och tydliga mål
När alla involverade känner till sammanhanget och vad vi vill uppnå med projektet förstår vi varandra och tar bättre beslut. Helhetsperspektiv handlar också om att se ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i projektets alla faser och ansvar för det vi bygger tillsammans.

Definierat ansvar och spelregler
När det är tydligt vad alla parter har för roll ökar förutsättningarna för samverkan och att vi fullt ut drar nytta av varandra.

Engagemang och kommunikation
När vi är inkluderande och delar kunskap och erfarenheter skapar vi förutsättningar att vara kreativa och konstruktiva. Det skapar positiv energi som behövs i utmanande och utvecklande projekt.

Vill du vara med?