sep 18, 2019

Hifab projektleder omfattande elektrifieringssatsning i Dhaka

Hifab Oy är ansvarig för projektledning och projektering när Dhakas elbolag DPDC uppgraderar och expanderar sitt befintliga transmissions- och distributionsnät för elektricitet. Ett omfattande projekt som kommer att fortlöpa under fem år och som sysselsätter över 60 internationella och nationella konsulter. 

Hifab Oy är sedan 30 år specialiserade på uppdrag inom energisektorn och är verksamma i länder så som Bangladesh, Etiopien, Liberia, Mocambique, Uganda och Tanzania. Kent Strand, VD på Hifab Oy, är väldigt glad över det vunna avtalet.

– Vi har precis skrivit på konsultavtalet med Dhaka Power Distribution Company Ltd., DPDC – ett elbolag som är ansvarig för el-tillgängligheten i södra delarna av Dhaka. Det har varit en lång och tuff process att få i mål. Försäljningsarbetet för uppdraget började redan för två år sedan så nu är vi glada att vi äntligen kan börja jobba med projektet.

Projektet finansieras av landets regering och Hifab kommer att leda projektet i sin helhet. Projektet omfattar 40 nya kommersiella byggnader med upp till 22 våningar. Nya inomhus-transformatorstationer ska upprättas i dessa byggnader, 560 km underjordisk elkabel ska dras och 580 km luftledningar ska få plats samt att ett driftövervakningssystem (SCADA) ska installeras, detta för att kunna övervaka och fjärrstyra hela DPDC’s elnät. Hifab kommer även vara involverade i projektet att bygga ett modernt utbildningsinstitut med ett fullt utrustat låg- och högspännings testlaboratorium.

– Uppdraget kommer att vara utmanande speciellt med tanke på projektets volym och att det ska genomföras i de centrala delarna av miljonstaden Dhaka, förklarar Kent Strand. En annan spännande utmaning är att vi har många konsulter som kommer bli involverade i projektet, totalt kommer vi sysselsätta 63 internationella och nationella konsulter inom olika specialiseringsområden.

I och med detta nya uppdrag, så projektleder Hifab nu två viktiga elektrifieringsprojekt i Bangladesh.

– Bangladeshs regeringen har beslutat att satsa stort på fortsatt utveckling och förnyelse av landets elektriska infrastruktur. Det ger oss utmärkta möjligheter att vinna ytterligare uppdrag inom elsektorn i landet, konstaterar en nöjd Kent Strand.

Vid signeringen den 18 september 2019 närvarande representanter från projektet. På bilden, från vänster längst fram: Md. Asaduzzaman, Company Secretary, DPDC, Nathalie Tranefeldt, Region International Hifab, Mr. Kazi Kamal Uddin, Managing Director, ECBL (Hifabs lokala partner i projektet).