jan 25, 2019

Fortsatt tillväxtresa för Hifab i Norrland

Hifabs tillväxtresa i Norrland fortsätter genom rekrytering av Stefan Bäcklund som ny avdelningschef till Umeå.

– Stefan har lång erfarenhet från bygg- och anläggningsmarknaden i Norrland och kommer tillföra ytterligare ledarskap och affärsmannaskap till vårt växande gäng, säger Kåre Sundin, marknadsområdeschef Norr.

Stefan har haft ledande positioner under hela sitt yrkesverksamma liv inom olika produktsegment så som hus och anläggningsbyggande med både större och mindre projekt. Han har även arbetat med drift och underhåll av infrastruktur och anläggningar.

– Med min långa erfarenhet från entreprenadbranschen blir det mycket spännande att få arbeta med ett mer kundorienterat fokus hos Hifab. Som ny avdelningschef är min främsta ambition att tillsammans med mina medarbetare utveckla och stärka Hifabs marknadsposition som projektledningsföretag i norra Sverige.

Stefan kommer närmast från NCC och börjar hos Hifab i april.