Digital samverkan vid nybyggnation av skola i Göteborg

I östra delarna av Göteborg byggs en ny F-9 skola för 560 elever. Skolan ska vara en levande del av stadsdelen Robertshöjd och inrymmer en kulturskola som ska vara öppen på eftermiddag och kvällar med möjlighet att ha teateruppsättningar.

Uppdraget är ett partneringprojekt med Hifab som ansvarig för projekteringsledning, Lokalförvaltningen i Göteborg som beställare och Byggdialog som totalentreprenör. Projekteringen leds som virtuell projektering i digital samverkan med alla berörda parter. Utifrån en digital plattform görs löpande avstämningar som alla kan ta del av, vilket skapar ett effektivt flöde i projektet. Robertshöjdskolan öppnar upp för verksamhet hösten 2021.

  • Plats Göteborg
  • Uppdrag Projekteringsledning
  • Uppdragsgivare Lokalförvaltningen i Göteborg
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Byggnader,