Miljö & hållbarhet

Miljö och hållbarhet är områden som växer i takt med att samhället utvecklas. Krav ställs på omställning till en smart livsstil som tillgodoser människans behov av välstånd utan att minska bekvämlighet och trygghet.

Hifabs specialister har bred miljö- och hållbarhetskompetens för att planera, samordna följa upp och utreda miljö- och hållbarhetsfrågor i till exempel bygg- och anläggningsprojekt. Vi erbjuder även strategiska tjänster för social och ekologisk hållbar utveckling i företag, organisationer och offentlig sektor.

Tjänster inom Miljö & hållbarhet

Alejandra Silva
Malin Tomasson