Lokalutveckling

Hifab Lokalutveckling projektleder förändringsarbete inom fastighets- och lokalprojekt. Vi är med i hela kedjan från lokalsökning, förstudier och behovsanalyser till olika typer av hyresgästanpassningar och flyttlogistik. Vi är experter på att skapa förståelse kring flyttprocessen och förankring i organisationen.

Vi skapar trygghet för alla inblandade tack vare vår stora förståelse för såväl fastighetsägarens som hyresgästens behov, hyreskontraktets innehåll och alla de moment som ingår i en om- eller nyetablering.

Tjänster inom Lokalutveckling

Malin Bernedotter Eklöf
Malin Tomasson