Internationell

På Hifab finns en gedigen historik av internationellt arbete. Sedan tidigt 1970-tal har hundratals uppdrag utförts, framför allt finansierade av olika internationella finansieringsinstitut och biståndsgivare. Vi bedriver projekt i ett tiotal utvecklingsländer inom sektorer som infrastruktur, klimat och miljö, elförsörjning och organisationsutveckling.

Med kontor i Sverige, Bangladesh och Kenya samt ett antal projektkontor över hela världen klarar vi av att förbli nära marknaden och optimera våra aktiviteter.

Tjänster inom Internationell

Kåre Sundin
Nathalie Tranefeldt