Industri & processteknik

Hifab erbjuder teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom process- och energiteknik genom helägda dotterbolaget Hifab DU Teknik. Vi arbetar primärt inom kraftverksindustrin där vi hjälper till att anlägga eller modernisera anläggningar.

Vi utför uppdrag med stor bredd. Det kan handla om att vara platschef vid en nybyggnation, samordnare vid delad entreprenad, driftsättare på ett nytt kraftverk, optimering för bättre miljö och ekonomi, drift- och underhållschef, drifttekniker, skiftingenjör etc. i en driftorganisation.

Vi har även utvecklat Driftskolan – en omfattande utbildningsverksamhet anpassad för värme- och kraftvärmeverk.

Tjänster inom Industri & processteknik

Magnus Pettersen