Anläggning

En god tillgänglighet är nödvändig för ett fungerande och hållbart samhälle. Infrastruktur tar lång tid att planera och bygga och det gäller att tänka rätt från början. Vår breda erfarenhet gör det möjligt att erbjuda kvalificerade projektledningstjänster för alla typer av anläggningar.

Vi är verksamma i hela landet och våra uppdragsgivare är i huvudsak stat och kommun, men i ökande grad också privata fastighetsägare och fastighetsutvecklare.

Tjänster inom Anläggning

Björn Ståhle
Ulf Eriksson