Slussen
Ett framtidsprojekt - en mötesplats i världsklass

Sveriges ledande projektledningsföretag

Hifab är Sveriges ledande projektledningsföretag och nyckeln till vår framgång är människorna som jobbar här. Vi bygger hållbar framtid både här i Sverige och långt utanför landets gränser. Ett ansvar som kräver mod, samverkan, idérikedom och kompetens. Allt det besitter våra konsulter. Och det syns i våra projekt.

AKTUELLT
Missa inte vårt Nyhetsbrev för januari!
KARRIÄR
Kliv upp i karriären hos oss
PROJEKT
Få inblick i projekten
INTERNATIONELLT
Om vår verksamhet i övriga världen
CMS Verktyg CITK NET, ingår i CITK Tools