Renovering av tätskikt vid Sergels Torg

Efter nästan 50 år har Sergels Torg i Stockholm renoverats för att dra Spårväg City från Hamngatan till Klarabergsviadukten. Under fem intensiva år har stora renoveringar skett – totalt har 31 000 kvadratmeter tätskikt byts ut och konstruktionen förstärkts.

Renoveringen har inneburit förstärkningsåtgärder i de bro- och däckskonstruktioner som utgör underlag för hela sträckan. Konstruktionen har förstärkts med armerad betong som samverkar med det ursprungliga däcket och i samband med de konstruktiva åtgärderna har tätskiktet tagits bort och ersatts med nytt. I Hifabs uppdrag innefattade projektledning av ett gestaltningsprogram, belysningsprogram, projektering för trafiksignaler, ledningssamordning inklusive markvärme.