Järva Begravningsplats

Stockholm är en storstad i tillväxt. Redan 2020 räknar man med att Stockholm kommer att ha en miljon invånare och en befolkning som representerar ett brett spektrum av kulturer och bakgrunder. Nya begravningsplatser med plats för olika traditioner och religioner är därför en nödvändighet. Järva Begravningsplats som byggs på Järvafältet är en satsning av samma omfattning som när Skogskyrkogården söder om Stockholm anlades för mer än 100 år sedan. Begravningsplatsen kommer att ligga norr om Tensta i sydvästra hörnet av Järvafältet.

Planen syftar till att möjliggöra en begravningsplats på 40 000 kvm med utrymme för totalt cirka 20 000 gravar varav cirka 9 000 kistgravar, minneslundar, en servicebyggnad och två ceremonibyggnader.

Hifab samordnar och håller ihop projektering och byggnation i uppdrag som projekt- och projekteringsledare.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projekt och projekteringsledare
  • Uppdragsgivare Kyrkogårdsförvaltningen Stockholms stad
  • Prjojekttid 2016 – 2020
  • Kompetenser Anläggning,
  • Kontaktperson Mauritz Roupé, mauritz.roupe@hifab.se, 0705358487,