Gång- och cykelbro i Helsingborgs hamn

I och med stadsförnyelseprojektet H+ ska det gamla hamn- och industriområdet i Helsingborg göras om till nya bostäder, kontor och affärer. Hifab är anlitade som projektledare när en futuristisk gång- och cykelbro ska byggas för att knyta samman det nya området med stadens centrum. Bron blir ca 200 m lång och kommer möjliggöra för gående och cyklister att på några minuter ta sig från den nya stadsdelen till tåg, bussar och färjor som avgår från Helsingborgs centralstation, Knutpunkten.