Kvalitet i fokus

Kvalitetssäkrat arbetssätt

Hifab är sedan maj 1996 certifierade i enlighet med ISO 9001 och sedan januari 2001 certifierat enligt ISO 14001. Vi har ett integrerat verksamhetssystem, tillgängligt för alla medarbetare, som omfattar både kvalitet och miljö. Vårt verksamhetssystem omfattar även kraven i AFS 2001:01 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt verksamhetssystem innehåller de rutiner som fastställer hur vi arbetar i våra uppdrag samt de hjälpmedel som bör användas. Alla våra konsulter arbetar i en IT-miljö  som underlättar arbetet och medverkar till att det är lätt att göra rätt.

Uppförandekod

Vår uppförandekod fungerar som en vägledning för alla medarbetare och används som ett verktyg i vår vardag – både i uppdragsrelaterade och interna projekt. Uppförandekoden tydliggör de principer som stöttar oss i rollen som arbetsgivare och i rollen som medarbetare, i förhållande till andra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Uppförandekoden är baserad på Global Compact, där Hifab sedan 2016 är undertecknande medlem, och den omfattar principer om miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Hifabs Uppförandekod, uppdaterad augusti 2018