Långsiktig hållbarhet

Vår ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Som ett projektledande företag arbetar vi med att förbättra våra processer, förkovra oss i bästa tillgängliga teknik och på så sätt förmedla detta vidare i våra projekt. I vårt hållbarhetsarbete mäter vi antalet hållbara projekt och redovisar detta löpande i vår årliga hållbarhetsredovisning.

Vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och arbetar strukturerat och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Hifab är sedan 2016 undertecknande medlem i FN Global Compact.

I vår hållbarhetsredovisning sammanfattar vi våra ansträngningar och lyfter fram både styrkor och förbättringsområden.

Läs hela rapporten:
Hifabs Hållbarhetsredovisning 2018

Läs hela rapporten:
Hifab Hållbarhetsredovisning 2017