På Hifab vill vi göra rätt

Hifab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om oegentligheter/ allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Klicka här för att komma till vår visselblåsartjänst.

 

At Hifab we want to do what is right

Hifab strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business. You have a vital role in our success.

Our Whistleblowing service

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct; anything that is not in line with our values and policies.  Our whistleblowing service is an early warning system to reduce risks. It is an important tool to foster high ethical standards and maintaining customer and public confidence in us.

Click here to go straight to our Whistleblowing service.