Bangladesh

Besöksadress: House 14 (7th floor), Road 32, Gulshan 1
Dhaka 1212 Bangladesh
PO Box 6002, Dhaka 1212
Telefon: +880 258 811955
Mobil: +880 17 1154 0898
E-post: dulal.rahim@hifab.se

M A Rahim Dulal
Kåre Sundin
Nathalie Tranefeldt