Hifabs styrelse

Hifabs styrelse består av Rikard Appelgren, Tomas Hermansson, Karin Annerwall Parö, Jessica Petrini, Carl Östring, Henrik Hederfors, Göran Ingelhammar och Susanne Wehinger-Kling (suppleant). Carl Östring är beroende i förhållande till bolaget och dess större ägare då Carl är anställd på Traction, Hifabs huvudägare. Övriga ledamöterna är samtliga oberoende.

Rikard Appelgren

Styrelseordförande

 • Född: 1965
 • Invald i styrelsen: 2016
 • Utbildning: Civilingenjör, Chalmers, Göteborg
 • Andra väsentliga uppdrag: Bedriver verksamhet i eget bolag och är aktiv och ägare i mindre privata verksamheter samt styrelseledamot och ordförande i ytterligare bolag.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Var anställd på WSP mellan 1996-2014 bl.a. som VD för Sverige 2002-2014 och Europa 2006-2014. Han satt i den globala ledningsgruppen och mellan 2010-2012 i styrelsen i London där WSP var börsnoterat. Sedan 2014 bedriver han verksamhet i eget bolag och är genom det arbetet aktiv och ägare i mindre privata verksamheter.
 • Aktieinnehav:  611 702 B-aktier

Tomas Hermansson

Styrelseledamot

 • Född: 1968
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i FastighetsNytt
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Bonnier Fastigheter AB sedan 2007, innan dess affärsenhetschef på Klövern AB, Förvaltningschef på Fabege AB och över 10 års erfarenhet från olika linjebefattningar inom Skanskakoncernen.
 • Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

Karin Annerwall Parö

Styrelseledamot

 • Född: 1961
 • Invald i styrelsen: 2018
 • Utbildning: Civilingenjör & Teknologi licentiat kemiteknik, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien avdelning II, styrelseledamot Brand Invest och styrelseledamot Distriktstandvården.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Karin Annerwall Parö har haft flera höga befattningar på Sweco, bland annat som VD för Sweco Systems AB och som affärsområdeschef för WSP Environmental. Karin har även ingått i ledningsgruppen för Sweco Sverige. Tidigare har hon varit VD på Metria AB och innan dess arbetade hon flera år på Vattenfall, bland annat som miljöchef. Sedan 2017 driver hon eget företag med fokus på ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling.
 • Aktieinnehav: –

Jessica Petrini

Styrelseledamot

 • Född: 1971
 • Invald i styrelsen: 2018
 • Utbildning: Fil kand Personalvetare med specialisering inom pedagogik. Uppsala universitet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Combined Excellence AB.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Under 20 år har Jessica Petrini haft ledande och verksamhetsstödjande HR-befattningar varav nio år som HR-direktör på Sweco. Hon har specifik erfarenhet av tjänsteföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Sedan 2017 bedriver hon verksamhet i eget bolag med fokus att utveckla organisationers kultur och struktur för att skapa långsiktig lönsam tillväxt.
 • Aktieinnehav: –

Carl Östring

Styrelseledamot

 • Född: 1974
 • Invald i styrelsen: 2018
 • Utbildning: Jur kand, Uppsala universitet
 • Andra väsentliga uppdrag i urval: Styrelseordförande Drillcon AB och Mönsterås Metall AB, styrelseledamot Duroc AB, Recco AB samt Sigicom AB.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Carl Östring är chefsjurist och Investment Manager på Traction sedan 2011. Tidigare advokat och Managing Partner på Magnusson Advokatbyrå; dessförinnan advokat och konkursförvaltare på Advokatfirman Fylgia.
 • Aktieinnehav: –

Henrik Hederfors

Styrelseledamot för Unionen

 • Född: 1971
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: 2-årig gymnasie, ett antal fristående 1-åriga och kortare kurser i ledarskap, ekonomi, marknadsföring mm. Studieort: Linköping och Stockholm
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av projektledning och säljarbete, främst inom detalj och dagligvaruhandel.
 • Aktieinnehav: –

Göran Ingelhammar

Styrelseledamot för Sveriges Ingenjörer/SACO förbunden

 • Född: 1956
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: CTH 76-82 Väg och Vatten, CTH 93 – Göteborg. Ombyggnad och byggnadsvård, GU 96-98 Konstvetenskap, GU 15 Kulturvård
  Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare husbyggnad, byggadministration, kontrollansvarig, besiktningsman bygg.
 • Aktieinnehav: –

Susanne Wehinger-Kling

Suppleant för Unionen

 • Född: 1955
 • Invald i styrelsen: 2016
 • Utbildning: Ekonomi/projektmetodik. Studieort: Stockholm
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomi och projekthantering i internationella företag. Redovisningsekonom/kreditansvarig på Hifab sedan 2009.
 • Aktieinnehav: –