Hifabs styrelse

Hifabs styrelse består av Karin Annerwall Parö, Tomas Hermansson, Mikael Sjölund, Petter Stillström, Carl Östring, Henrik Hederfors och Göran Ingelhammar. Petter Stillström är beroende i förhållande till bolaget och dess större ägare då Petter är VD på Traction, Hifabs huvudägare. Övriga ledamöterna är samtliga oberoende.

Karin Annerwall Parö

Styrelseordförande

 • Född: 1961
 • Invald i styrelsen: 2018
 • Utbildning: Civilingenjör & Teknologi licentiat kemiteknik, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien avdelning II, styrelseledamot Brand Invest och styrelseledamot Distriktstandvården.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Karin Annerwall Parö har haft flera höga befattningar på Sweco, bland annat som VD för Sweco Systems AB och som affärsområdeschef för WSP Environmental. Karin har även ingått i ledningsgruppen för Sweco Sverige. Tidigare har hon varit VD på Metria AB och innan dess arbetade hon flera år på Vattenfall, bland annat som miljöchef. Sedan 2017 driver hon eget företag med fokus på ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling.
 • Aktieinnehav: –

Tomas Hermansson

Styrelseledamot

 • Född: 1968
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten, KTH, Stockholm
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i FastighetsNytt
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Bonnier Fastigheter AB sedan 2007, innan dess affärsenhetschef på Klövern AB, Förvaltningschef på Fabege AB och över 10 års erfarenhet från olika linjebefattningar inom Skanskakoncernen.
 • Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

Mikael Sjölund

Styrelseledamot

 • Född: 1971
 • Invald i styrelsen: 2020
 • Utbildning: Byggnadsingenjör med ekonomisk inriktning, Högskolan i Borås
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot BE Group (t.o.m. bolagsstämman i slutet på april) Styrelseordförande i Libitum, Styrelseledamot i Projektinköp.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Effso Entreprenad AB sedan 2015 och egna investeringsverksamheten Kvarnsvik sedan 2014. Innan dess vice VD Assemblin, Inköpsdirektör Skanska Sverige och diverse andra ledande befattningar inom Skanska under drygt 15 år.
  Innehav: –

Petter Stillström

Styrelseledamot

 • Född: 1972
 • Invald i styrelsen: 2019
 • Utbildning: Ekonomie magister, Stockholms universitet
 • Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i styrelserna för BE Group, Nilörngruppen, OEM International och ledamot i Softronics styrelse.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för Traction sedan 2001 och styrelseledamot sedan 1997.
 • Aktieinnehav: Storägare i Traction och Niveau Holding som sammantaget äger ca 61 % av aktierna och 68 % av rösterna i Hifab Group. Här finns mer information.

Carl Östring

Styrelseledamot

 • Född: 1974
 • Invald i styrelsen: 2018
 • Utbildning: Jur kand, Uppsala universitet
 • Andra väsentliga uppdrag i urval: Styrelseordförande Drillcon AB, styrelseledamot Duroc AB, Recco AB samt Sigicom AB.
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Driver affärsjuridisk rådgivning genom Carl Östring General Counsel AB. Tidigare chefsjurist och Investment Manager på Traction, dessförinnan advokat och konkursförvaltare.
 • Aktieinnehav: –

Henrik Hederfors

Styrelseledamot för Unionen

 • Född: 1971
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: 2-årig gymnasie, ett antal fristående 1-åriga och kortare kurser i ledarskap, ekonomi, marknadsföring mm. Studieort: Linköping och Stockholm
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av projektledning och säljarbete, främst inom detalj och dagligvaruhandel.
 • Aktieinnehav: –

Göran Ingelhammar

Styrelseledamot för Sveriges Ingenjörer/SACO förbunden

 • Född: 1956
 • Invald i styrelsen: 2017
 • Utbildning: CTH 76-82 Väg och Vatten, CTH 93 – Göteborg. Ombyggnad och byggnadsvård, GU 96-98 Konstvetenskap, GU 15 Kulturvård
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare husbyggnad, byggadministration, kontrollansvarig, besiktningsman bygg.
 • Aktieinnehav: –

Emma Berg Jonsson

Suppleant för Unionen

 • Född: 1973
 • Invald i styrelsen: 2019
 • Utbildning: Fil Kand (företagsekonomi/ konstvetenskap/ statsvetenskap/ juridik), Stockholms Universitet
 • Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig egen verksamhet som inredare och projektledare för kontorsprojekt samt privata hem. Tidigare ansvarig för hyresgästanpassningar på dåvarande AP fastigheter, projektledare på Kunskapsskolan och i olika politiska organisationer.
 • Aktieinnehav: –