Hifabaktien

Hifab Groupaktien handlas på First North från och med den 7 oktober 2008. Bolagets certified adviser på First North är Mangold Fondkommission AB.

Kontakt: Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Aktiekapitalet uppgår till 6 083 892 SEK fördelat på 60 838 912 aktier. En A-aktie är berättigad till tio röster och en B-aktie är berättigad till en röst. A-aktie kan efter anmälan till bolagets styrelse omvandlas till B-aktie.

Fördelningen mellan A-aktier och B-aktier framgår nedan:

 
AKTIESLAG ANTAL AKTIER % AV KAPITAL % AV RÖSTERNA
Serie A 1 562 666 2,6 20,9
Serie B 59 276 246 97,4 79,1

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Största aktieägarna