aug 22, 2018

Åsa Kledzik uppskattar Hifabs mentorsprogram

Åsa arbetar som projektledare på anläggningsavdelningen i Stockholm och sedan februari deltar hon i Hifabs mentorsprogram. Hon har jobbat på Hifab i snart fem år och har haft rollen som byggledare, projektledare, projekteringsledare och nu är hon även kontrollansvarig. Hon arbetar med projekt inom mark, anläggning och tunnelbana. Hennes mentor jobbar också på Hifab och har lång erfarenhet inom anläggning och som kontrollansvarig.

Berätta vad som gjorde att mentorsprogrammet kändes intressesant för dig?

Jag gick kursen för att bli kontrollansvarig och inför att jag skulle börja arbeta i uppdrag kände jag ett behov av att ha någon att bolla frågor med. Våra kunder har höga förväntningar och jag vill såklart leverera på bästa sätt. Visst är jag påläst teoretiskt efter att nyligen ha avslutat kursen som kontrollansvarig, men i praktiken kan man ju göra saker på så många olika sätt.

Det har därför varit jättebra att träffa en mentor och kunna diskutera frågor som dykt upp längs vägen, stämma av med om vad som är rimligt utifrån kundens projekt. Tack vare min mentor Bengt-Olov har jag kunnat arbeta mer effektivt, utan honom hade jag känt mig tvungen att dubbelkolla allt flera gånger. Med stödet jag har fått känner jag mig tryggare i rollen som kontrollansvarig.

Vilka mål hade du och din mentor satt upp för mentorsprogrammet?

Eftersom Bengt-Olov är erfaren kontrollansvarig så var målet att han skulle kunna hjälpa mig i mina dagliga arbetsuppgifter rent praktiskt, och att jag på så sätt skulle få ta del av hans kompetens. En annan del var att jag kunde få stöd av Bengt-Olov i min dialog med olika bygglovshandläggare och entreprenörer som jag möter i mitt dagliga arbete. Det har funkat jättebra. Både jag och Bengt-Olov är väldigt lösningsfokuserade och målinriktade, att se resultat är viktigt för oss båda. Att vi har samma fokus har gjort att vi kunnat samarbeta på ett smidigt sätt.

Hur har ni lagt upp programmet?

Vi bestämde att vi skulle träffas en gång i månaden för möten och då har vi pratat mycket om konkreta arbetsuppgifter. Mötena har varat i ungefär 1- 1,5 h och det har varit ett väldigt bra upplägg för oss. Självklart kan man lägga upp det på andra sätt beroende på vad man har satt upp för mål och vad man behöver utvecklas inom. Andra kanske behöver ha en mer kontinuerlig dialog och ta frågor direkt när de dyker upp. Men programmet är ju fritt på så sätt och vi har anpassat upplägget utefter mina behov och uppsatta mål.

Om Hifabs mentorsprogram

Hifab erbjuder ett mentorprogram till medarbetare inom företaget som står inför att ta ett större ansvar i projekt eller som ska anta en ny roll eller nya arbetsuppgifter inom sitt specialistområde. Programmet löper under en 6-månadersperiod.

Mentorskap är ett sätt att överföra erfarenheter. Mentorsprogrammet ska bygga på upplevelsebaserat lärande, det vill säga att praktiska erfarenheter och utmaningar i det pågående projektet står i fokus. Det är en form av personlig och professionell utveckling för en adept där mentorn investerar tid, energi, personlig erfarenhet och kunskap i att hjälpa en kollega att växa och utveckla sin kompetens.